CONTACT

Add:6 Beiyang Binhai Second Avenue, toumengang New District, Linhai City, Zhejiang Province
Contacts:Lin Wei He
15988985688
Tel:0576-85751995
Fax:0576-85751996
E-mail:
cw@cwzkb.com

Copyright©Zhejiang Chuangwei Vacuum Equipment Co., Ltd  浙ICP备11043859号     Powered by 300.cn

NEWS CENTER

>
Cooperation
// 蒙版开始 // 蒙版结束
中化蓝天
2020-07-20 18:18
2020-07-20 18:18

中化蓝天

// 蒙版开始 // 蒙版结束
中船重工
2020-07-20 18:17
2020-07-20 18:17

中船重工

// 蒙版开始 // 蒙版结束
中欣氟材
2020-07-20 18:17
2020-07-20 18:17

中欣氟材

// 蒙版开始 // 蒙版结束
新化股份
2020-07-20 18:17
2020-07-20 18:17

新化股份

// 蒙版开始 // 蒙版结束
新和成
2020-07-20 18:17
2020-07-20 18:17

新和成

// 蒙版开始 // 蒙版结束
瑞博制药
2020-07-20 18:16
2020-07-20 18:16

瑞博制药

// 蒙版开始 // 蒙版结束
华海药业
2020-07-20 18:16
2020-07-20 18:16

华海药业

// 蒙版开始 // 蒙版结束
禾本科技
2020-07-20 18:15
2020-07-20 18:15

禾本科技

// 蒙版开始 // 蒙版结束
浙江医药
2020-07-20 18:15
2020-07-20 18:15

浙江医药